WhyNotTravel Załoga Nasternak Sp. K.
ul. Łucka 15/210
00-842 Warszawa
www.whynotcongress.pl


Kontakt dla sponsorów:

Magdalena Kędzierska
magdalena.kedzierska@whynottravel.pl


Kontakt dla wykładowców i uczestników:

Zuzanna Jędrych-Jarzyna
zuzanna.jedrych@whynottravel.pl

Magdalena Kędzierska
magdalena.kedzierska@whynottravel.pl